Chính sách bảo hành

Điều khoản chung & Thời gian bảo hành

Chúng tôi bảo hành các sản phẩm của mình đối với các lỗi sản xuất về vật liệu và tay nghề bắt đầu từ ngày vận chuyển từ các cơ sở sản xuất của InHand trong một khoảng thời gian như được nêu bên dưới. Thời gian bảo hành của sản phẩm khác nhau tùy theo chủng loại sản phẩm. chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ hoàn tiền, trao đổi hoặc sửa chữa theo từng trường hợp. Đối với các mặt hàng có thể được hoàn tiền hoặc trao đổi, yêu cầu phải được gửi trong thời hạn hoàn tiền/đổi hàng (Nếu có yêu cầu đặc biệt của địa phương về bảo hành, vui lòng liên hệ kịp thời với chúng tôi.)

 

Điều khoản & Điều kiện bảo hành

Bảo hành này được giới hạn ở việc sửa chữa hoặc thay thế đối với sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành.

Nếu một sản phẩm được phát hiện có lỗi trong vòng 30 ngày sau khi người dùng nhận được sản phẩm và nếu sản phẩm đó được lắp đặt và sử dụng đúng cách thì sản phẩm đó có thể được coi là bị. Khách hàng sẽ được đổi mới sản phẩm đã mua. Khách hàng chịu trách nhiệm sao lưu, khôi phục và cài đặt lại phần mềm hoặc dữ liệu khác.

Các sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế được bảo hành trong 3 tháng kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế hoặc trong thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm gốc, tùy theo thời gian nào dài hơn.

Các sản phẩm được trả lại không có số RMA và không có bằng chứng mua hàng hợp lệ sẽ không được xử lý và sẽ bị tiêu hủy. Khách hàng có thể lấy số RMA tại Theo dõi gói hàng của bạn bằng cách gửi thông tin được yêu cầu.

Điều kiện bảo hành

Bảo hành chỉ bao gồm các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng thông thường và không áp dụng:

  • 1. Sản phẩm được sửa đổi theo bất kỳ cách nào KHÔNG được mô tả rõ ràng trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm tương ứng. (LƯU Ý: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cung cấp hướng dẫn cài đặt, định cấu hình và bảo trì sản phẩm InHand của bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng trước khi cài đặt hoặc định cấu hình sản phẩm.)
  • 2. Sản phẩm đã được sơn, đổi tên thương hiệu hoặc sửa đổi về mặt vật lý dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 3. Sản phẩm bị sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng, dù do vô tình hay do nguyên nhân khác. Các điều kiện sản phẩm như vậy sẽ được InHand quyết định theo quyết định riêng và không bị cản trở của mình.
  • 4. Sản phẩm bị hư hỏng do thiên tai, bao gồm nhưng không giới hạn ở sét, lũ lụt, động đất hoặc hỏa hoạn.
  • 5. Sản phẩm bị phát hiện lỗi sau khi hết thời gian bảo hành.
  • 6. Sản phẩm đã được Khách hàng hoặc bên thứ ba cập nhật, làm lại hoặc kiểm tra không đúng cách theo yêu cầu của Khách hàng.
  • 7. Sản phẩm có số serial bị thay đổi và/hoặc hư hỏng.
  • 8. Sản phẩm bị hỏng do tăng điện, cung cấp điện không đúng, dao động dòng điện, lắp đặt trong môi trường ăn mòn, rung động, dao động điều hòa hoặc cộng hưởng liên quan đến chuyển động của dòng không khí xung quanh (các) Sản phẩm.
  • 9. Khách hàng chưa tuân thủ các quy định của quốc gia địa phương, bao gồm hoạt động trong các kênh tần số hợp pháp, công suất đầu ra Yêu cầu lựa chọn tần số động.
  • 10. Sản phẩm bị hư hỏng hoặc hư hỏng do sử dụng phần cứng, phần mềm hoặc chương trình cơ sở của bên thứ ba.

Khuyến mại
Đăng kí nhận bản tin & khuyến mại
0.03180 sec| 2160.594 kb