Pelco

• Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm: – 130 dB Wide Dynamic Range (WDR) – Lựa chọn chế độ ánh sáng thấp ở ngưỡng 0.03...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Indoor In-Ceiling Housing, Clear Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Environmental In-Ceiling Housing, Clear Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm :...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Environmental In-Ceiling Housing, Clear Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm :...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Environmental In-Ceiling Housing, Clear Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm :...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Environmental Pendant Housing, Smoked Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : –...

 

20x Optical Zoom, 2Mp HD Day/Night Camera, Environmental Pendant Housing, Clear Lower Dome • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm :...

 

2MP Smoked In-ceiling, Indoor PTZ Network IP Camera - 30X Lens White • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130 dB Wide Dynamic...

 

2MP Clear In-ceiling, Indoor PTZ Network IP Camera - 30X Lens White • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130 dB Wide Dynamic...

 

Spectra Enhanced 1080 30X Low Light environmental In-ceiling Black Smoked • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130 dB Wide...

 

Spectra Enhanced 1080 30X Low Light environmental In-ceiling Black Smoked • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130 dB Wide...

 

Spectra Enhanced 1080 30X Low Light Indoor Pendant Gray Smoke. • Công nghệ SureVision 3.0 , bao gồm : – 130 dB Wide Dynamic Range...